Dasar Privasi Abbott

Home / About Us / Dasar Privasi Abbott
 

21 April 2022

Dasar Privasi ini terpakai kepada golongan pemastautin negara Malaysia. Jika anda seorang pemastautin di negara lain, sila klik sini untuk maklumat yang berkenaan.

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Abbott mengendalikan maklumat peribadi yang kami kumpul dalam talian, melalui laman web dan aplikasi kami (aplikasi) dan melalui interaksi luar talian kami dengan anda (secara kolektif, "Perkhidmatan Abbott"). Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpulkan daripada laman web Abbott yang tidak dihubungkan kepada Dasar Privasi ini, atau ke laman web pihak ketiga yang boleh dihubungkan oleh Abbott. Penggunaan Perkhidmatan Abbott anda yang dihubungkan kepada Dasar Privasi ini adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini dan Syarat Penggunaan.

Dasar Privasi ini juga menerangkan bagaimana kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda, termasuk maklumat peribadi yang sensitif, apabila anda menghubungi kami melalui saluran sokongan pelanggan kami mengenai produk atau perkhidmatan kami, atau produk dan perkhidmatan pekongsi dan ahli gabungan kami. Ia juga menghuraikan pengumpulan maklumat teknikal dan pelayaran web yang tertentu melalui kuki dan teknologi yang serupa di laman web Abbott.

Sila baca Dasar Privasi ini sebelum menggunakan Perkhidmatan Abbott atau menghantar maklumat peribadi kepada kami.

Kadangkala, Abbott boleh menawarkan aplikasi, program khas, aktiviti, acara atau promosi ("Program") yang mempunyai terma khusus atau tambahan tertentu, notis privasi dan/atau borang persetujuan yang menerangkan bagaimana sebarang maklumat yang anda berikan akan diproses berkaitan dengan Program. Anda perlu menyemak terma yang berkenaan sebelum berinteraksi atau menyertai Program.

MAKLUMAT PERIBADI

"Maklumat peribadi" adalah maklumat yang mengenal pasti anda sebagai individu atau berkaitan dengan individu yang boleh dikenal pasti. Contoh maklumat peribadi adalah termasuk nama anda, alamat pos anda dan nombor telefon anda.

Bagaimanakah Abbott Mengumpul Maklumat Peribadi?

Abbott mengumpul maklumat dengan beberapa cara yang berbeza:

 • Maklumat yang anda serahkan atau memilih untuk memberi
 • Maklumat yang anda berikan kepada kami dengan kebenaran untuk dikumpulkan daripada anda atau sumber lain
 • Daripada Penjagaan Kesihatan Profesional
 • Melalui laman web dan aplikasi mudah alih kami
 • Apabila anda menghubungi saluran sokongan pelanggan kami
 • Daripada pertubuhan penyelidik kontrak dan penyiasat ujian klinikal
 • Daripada penyertaan anda dalam progam Abbott atau ujian klinikal
 • Daripada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, broker data atau rakan kongsi perniagaan
 • Daripada industri, kumpulan pesakit dan persatuan
 • Secara automatik dari peranti yang anda gunakan untuk menyambung ke Perkhidmatan Abbott (lihat "Kuki dan Alatan-Alatan Lain" di bawah)
 • Maklumat yang disediakan oleh pekongsi Abbott
 • Daripada sumber awam termasuk, tetapi tidak terhad kepada, media sosial dan laman web lain yang membolehkan perkongsian sosial
 • Maklumat daripada agensi kerajaan, orang awam atau sumber maklumat pihak ketiga

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan atau menambahkan maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda yang diperolehi daripada sumber lain, seperti pangkalan data awam, platform media sosial dan pihak ketiga yang lain. Kami juga boleh menggabungkan maklumat yang kami memperolehi daripada pihak ketiga dengan maklumat yang kami sedia ada, dan kami boleh menggabungkan maklumat yang kami kumpul di luar talian bersama maklumat yang kami kumpul dalam talian.

Jika anda memilih untuk menghantar sebarang maklumat peribadi yang berkaitan dengan orang lain, anda mewakili bahawa anda mempunyai kuasa untuk berbuat demikian dan membenarkan kami untuk menggunakan maklumat selaras dengan Polisi ini.

MAKLUMAT ABBOTT MENGUMPUL

Abbott boleh mengumpul maklumat berikut, bergantung pada produk dan perkhidmatan yang anda gunakan:

 • Maklumat hubungan dan pilihan (seperti nama, alamat emel, alamat surat-menyurat, nombor telefon, dan maklumat hubungan kecemasan)
 • Maklumat biografi dan demografi (seperti tarikh lahir, umur, jantina, etnik, status perkahwinan dan orientasi seksual)
 • Maklumat mengenai ibu bapa atau penjaga
 • Sebarang maklumat yang anda berikan berhubung dengan permohonan atau penyertaan bantuan atau program sokongan pesakit (seperti maklumat kewangan yang diperlukan)
 • Maklumat berkaitan pembayaran yang kami perlukan untuk melengkapkan transaksi (seperti nombor kad kredit dan maklumat akaun kewangan)
 • Nama pengguna dan kata laluan yang anda boleh pilih berhubung dengan penubuhan akaun di laman web atau aplikasi mudah laih kami, maklumat mengenai peranti mudah alih anda termasuk maklumat mengenai sistem operasi anda
 • Gambar anda, pemegang media sosial atau tandatangan digital atau elektronik
 • Maklumat yang tersedia secara umum
 • Aktivi internet, seperti alamat Protokol Internet ("IP"), sejarah penyemakan imbas, sejarah carian anda dan maklumat mengenai interaksi anda dengan Perkhidmatan Abbott dan iklan kami
 • Maklumat peranti, contohnya, butiran penderia, pembaca atau meter anda, atau butiran lain mengenai penggunaan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Abbott, bergantung kepada sebab anda menhubungi sokongan pelanggan
 • Data geolokasi, contohnya, lokasi fizikal anda atau pergerakan (Lihat "Kuki dan Alatan Lain" di bawah)
 • Daripada maklumat peribadi lain yang disenaraikan di atas, untuk mewujudkan profil yang mencerminkan pilihan anda, ciri, trend psikologi, kecenderungan, tingkah laku, sikap, kecerdasan, kebolehan dan apitua
 • Jika anda mengakses laman web atau aplikasi Abbott pada peranti mudah alih anda, anda juga boleh memilih untuk memberikan kami data lokasi. Untuk melindungi privasi anda, anda tidak seharusnya memberikan Abbott sebarang maklumat yang tidak diminta secara khusus
 • Sebarang maklumat peristiwa yang buruk
 • Rakaman CCTV apabila anda melawat premis atau foto yang diambil atau rakaman video di acara

Kegagalan memberikan maklumat peribadi tersebut mungkin bermakna kami tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta.

JIKA ANDA SEORANG PENJAGAAN KESIHATAN PROFESIONAL, KAMI JUGA BOLEH MENGUMPUL:

 • Kelayakan profesional, sejarah pendidikan dan profesional, institusi dan gabungan kerajaan, maklumat yang termasuk dalam resume atau kurikulum, pendidikan dan sejarah kerja (seperti pengalaman kerja, pendidikan dan bahasa yang digunakan)
 • Maklumat mengenai program, produk dan aktiviti Abbott yang telah anda terlibat
 • Butiran mengenai interaksi kami dengan anda, penetapan produk kami dan perjanjian yang telah anda laksanakan bersama kami; termasuk maklumat pengiriman wang atau kewangan
 • Sebarang maklumat yang anda pilih untuk berikan tentang diri anda atau isi rumah anda
 • Maklumat yang dikumpulkan berhubung dengan peristiwa atau aktiviti yang dianjurkan oleh Abbott yang anda hadiri atau sertai
 • Maklumat yang tersedia secara terbuka yang berkaitan dengan amalan anda, seperti maklumat lesen sejarah disiplin, tindakan litigasi dan peraturan yang terdahulu, dan maklumat berkaitan ketekunan yang lain

Kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul mengenai anda dengan maklumat yang diperoleh daripada sumber lain, seperti pangkalan data awam, platform media sosial dan pihak ketiga yang lain. Sebagai contoh, kami boleh menggunakan maklumat awam untuk mengesahkan kenalan atau maklumat kewangan, untuk mengesahkan lesen Penjagaan Kesihatan Profesional atau untuk lebih memahami minat anda dengan mengaitkan maklumat demografi dengan maklumat yang telah anda berikan.

ADAKAH ABBOTT MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI "SENSITIF"?

Dalam sesetengah biang kuasa dan tertakluk kepada persetujuan anda, laman web Abbott mengumpul maklumat peribadi, seperti maklumat berkaitan kesihatan. Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi yang sensitif, termasuk maklumat kesihatan dan perubatan (seperti butiran insuran perubatan, maklumat mengenai keadaan kesihatan fizikal dan mental dan diagnosis, rawatan untuk keadaan perubatan, maklumat genetik, sejarah perubatan keluarga dan ubat-ubatan individu yang mungkin mengambil, termasuk dos, masa dan kekerapan) berhubung dengan pengurusan ujian klinikal, menjalankan penyelidikan, menyediakan program sokongan pesakit, mengedar dan memasarkan produk kami, menguruskan penggunaan belas kasihan dan memperluaskan program akses dan mengesan laporan peristiwa buruk atau jika anda memberikan maklumat kepada kami melalui saluran sokongan pelanggan kami. Maklumat ini boleh dinamakan sebagai "sensitif" di bawah undang-undang perlindungan data atau privasi. Abbott akan mengambil langkah tambahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tempatan untuk pemprosesan maklumat tersebut. Di samping itu, anak syarikat atau ahli gabungan Abbott boleh mengambil langkah untuk menangani adat tempatan atau sosial mengenai maklumat tersebut.

BAGAIMANAKAH ABBOTT MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI?

Bagaimana Abbott menggunakan maklumat anda bergantung kepada bagaimana anda berinteraksi dengan Perkhidmatan Abbott. Secara umumnya, Abbott juga boleh menggunakan maklumat anda untuk:

 • Berikan produk dan perkhidmatan kami kepada anda dan menjadikannya lebih baik
 • Membangunkan produk dan perkhidmatan baru
 • Memenuhi permintaan anda
 • Menyediakan perkhidmatan pelanggan melalui saluran sokongan pelanggan kami
 • Menghantar komunikasi pentadbiran berkenaan produk atau Perkhidmatan Abbott
 • Maklumkan anda mengenai promosi atau tawaran istimewa yang mungkin menarik minat anda
 • Menjemput anda untuk menyertai tinjauan mengenai produk atau perkhidmatan kami
 • Membenarkan anda menyertai atau mendaftar dalam peraduan, kempen atau program, apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Lebih memahami kepentingan pelanggan dan pelawat kami yang menggunakan Perkhidmatan Abbott
 • Menyelenggara perkhidmatan dalam talian Abbott sepeti laman web dan aplikasi
 • Memantau, mengesan dan mencegah penipuan, aktiviti tidak wajar dan memastikan pematuhan polisi Abbott
 • Menjalankan penyelidikan termasuk penyelidikan sekunder dan susulan
 • Menentukan kelayakan individu untuk menyertai program Abbott atau ujian klinikal
 • Bayaran proses
 • Menilai bagaimana anda dan pengguna lain berinteraksi dengan perkhidmatan dalam talian kami
 • Melindungi Abbott dan pengguna kami
 • Lindungi perkhidmatan dalam talian kami termasuk rangkaian, laman web dan aplikasi kami
 • Menjalankan audit yang berkaitan dengan interaksi semasa kami
 • Nyahpepijat laman dan perkhidmatan untuk mengenal pasti dan membaiki kesilapan yang menjejaskan kefungsian yang sedia ada
 • Mempertahankan diri dalam litigasi dan penyiasatan dan untuk mendakwa litigasi
 • Mematuhi kewajipan perundangan dan kawal selia kami

Abbott juga boleh menggunakan maklumat yang dikumpulkan daripada anda atau mengenai anda untuk menawarkan kandungan sesuai kepada anda, termasuk:

 • Mengenali pelawat baharu atau yang terdahulu ke laman web atau aplikasi kami
 • Mengingati keutamaan peribadi anda
 • Menunjukkan anda lebih banyak iklan yang berkaitan dan bermakna berdasarkan minat anda

Abbott juga boleh menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain yang didedahkan kepada anda dari semasa ke semasa.

Di samping itu, sesetengah aplikasi kami dan laman mudah alih yang dioptimumkan mungkin mempunyai ciri berasaskan lokasi. Untuk menyampaikan ciri-ciri ini, kami boleh mengumpulkan dan menggunakan data lokasi yang disediakan oleh peranti mudah alih anda. Sebagai contoh, kami boleh menawarkan ciri beli-belah yang membolehkan anda mendapatkan maklumat tentang pedagang tempatan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan data lokasi peranti mudah alih anda untuk tujuan menyampaikan ciri-ciri berasaskan lokasi ini.

Kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada mana-mana sumber yang disenaraikan didalam seksyen "Bagaimanakah Abbott Mengumpul Maklumat Peribadi?" seksyen dasar ini untuk tujuan perniagaan dalaman kami, seperti analisis data, audit, membangunkan produk baru, meningkatkan laman web dan aplikasi kami, memperbaiki Perkhidmatan Abbott kami, mengenal pasti trend penggunaan dan menentukan keberkesanan kempen promosi kami.

Kami boleh mengagregat dan/atau mengenyahkan pengenalpastian data mengenai pelanggan dan pelawat laman dan menggunakannya untuk sebarang tujuan, termasuk aktiviti pembangunan produk dan perkhidmatan dan penambahbaikan.

ADAKAH ABBOTT BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI?

Abbott mungkin berkongsi maklumat anda dalam keluarga syarikat-syarikat Abbott.

Kami tidak menjual maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, kami berkongsi maklumat peribadi dengan vendor, kontraktor, pekongsi perniagaan dan perkhidmatan kami, atau pihak ketiga yang lain (secara kolektif, "Penyedia Perkhidmatan"). Contoh Penyedia Perkhidmatan termasuk firma analisis, pengiklanan, syarikat pemprosesan pembayaran, khidmat pelanggan dan penyedia sokongan, e-mel, perkhidmatan IT dan vendor SMS, web hosting dan syarikat-syarikat pembangunan dan syarikat-syarikat yang memenuhi pesanan. Penyedia Perkhidmatan juga termasuk pekongsi promosi bersama kami untuk produk yang kami bangunkan dan/atau pasaran dengan syarikat lain.

Sesetengah Penyedia Perkhidmatan boleh mengumpulkan data peribadi bagi pihak Abbott. Pihak ketiga boleh diberikan akses kepada data peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka. Di samping itu, amalan Abbott adalah untuk memerlukan Penyedia Perkhidmatan untuk memastikan maklumat peribadi anda dirahsiakan dan menggunakan maklumat peribadi hanya untuk melaksanakan fungsi untuk Abbott.

Jika Abbott menjual semua atau sebahagian daripada salah satu rangkaian atau bahagian produk, maklumat anda boleh dipindahkan kepada pembeli. Abbott mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat anda untuk bertindak balas terhadap permintaan maklumat yang dibenarkan daripada pihak berkuasa kerajaan, untuk bertindak balas terhadap permintaan kehakiman yang sah, untuk menangani situasi keselamatan negara, untuk menyediakan keselamatan dan menyiasat penipuan yang berpotensi, atau apabila diperlukan sebaliknya oleh undang-undang yang berkenaan.

Abbott juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang kepada mana-mana badan penguatkuasaan undang-undang, penyelia selia atau agensi kerajaan, mahkamah atau pihak ketiga lain di mana kami percaya pendedahan adalah perlu atau sesuai untuk mematuhi keperluan peraturan, prosiding kehakiman, perintah mahkamah, permintaan kerajaan atau proses undang-undang yang disampaikan kepada kami, atau untuk melindungi keselamatan, hak, atau harta pelanggan kami, orang awam, Abbott atau lain-lain, dan untuk menjalankan, mewujudkan atau membela hak perundangan Abbott.

Abbott juga boleh mendedahkan data agregat atau yang telah nyah dikenal pasti yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi kepada pihak ketiga untuk sebarang tujuan.

KUKI DAN ALATAN LAIN

Abbott dan Penyedia Perkhidmatan mengumpul maklumat mengenai anda dengan menggunakan kuki, piksel penjejakan, isyarat web dan teknologi lain (secara kolektif, "Alat"). Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami, menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan laman web, perkhidmatan dan tawaran kami serta menguruskan pengiklanan kami. Maklumat ini boleh menjadikan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan Abbott lebih mudah dan lebih bermakna dengan membenarkan Abbott dan Penyedia Perkhidmatan kami untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik, menyesuaikan laman web berdasarkan keutamaan pengguna, menyusun statistik, menyediakan anda dengan iklan yang lebih berkaitan berdasarkan minat anda, menganalisa trend dan mentadbir serta meningkatkan Perkhidmatan Abbott kami. Jika kami telah mengumpul maklumat peribadi anda, kami boleh mengaitkan data peribadi ini dengan maklumat yang dikumpul melalui Alat.

Pelayar web anda boleh ditetapkan untuk membolehkan anda mengawal sama ada anda akan menerima kuki, menolak kuki atau untuk memberitahu anda setiap kali kuki dihantar ke pelayar anda. Jika penyemak imbas anda ditetapkan untuk menolak kuki, laman web yang didayakan kuki tidak akan mengenali anda apabila anda kembali ke laman web, dan sesetengah kefungsian laman web mungkin hilang. Bahagian Bantuan pelayar anda mungkin memberitahu anda cara untuk menghalang pelayar anda daripada menerima kuki. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kuki, lawati www.aboutcookies.org.

Anda juga boleh mengawal Flash kuki yang kami boleh gunakan di laman web dan aplikasi Abbott tertentu dari semasa ke semasa dengak mengklik sini. Mengapa? Oleh kerana Flash kuki tidak boleh dikawal melalui tetapan pelayar anda. Pilihan yang anda buat adalah kedua-dua pelayar dan khusus peranti.

Berikut ialah beberapa jenis maklumat yang dikumpul apabila melawat laman web Abbott:

Data log: Apabila anda menggunakan laman web dan aplikasi Abbott, pelayan kami secara automatik merekodkan maklumat ("data log"), termasuk maklumat yang pelayar anda hantar apabila anda melawat laman web atau aplikasi atau aplikasi mudah alih anda dihantar apabila anda menggunakannya. Data log ini boleh termasuk alamat Protokol Internet anda, alamat halaman web yang anda lawati yang mempunyai ciri Abbott, jenis pelayar dan tetapan, tarikh dan masa permintaan anda, bagaimana anda menggunakan laman web dan data kuki.

Data kuki: Bergantung pada cara anda mengakses Perkhidmatan dalam talian Abbott, kami dan Penyedia Perkhidmatan kami mungkin menggunakan "kuki" (fail teks kecil yang dihantar oleh komputer anda setiap kali anda melawat laman kami, unik untuk akaun Abbott anda atau pelayar anda) atau teknologi yang serupa untuk merekodkan data log. Apabila kami menggunakan kuki, kami boleh menggunakan kuki "sesi" (yang terakhir sehingga anda menutup pelayar anda) atau kuki "berterusan" (yang terakhir sehingga anda dan/atau pelayar anda memadamkannya). Sebagai contoh, kami boleh menggunakan kuki untuk mengingati pilihan peribadi anda, seperti bahagian laman web yang anda lawati dengan kerap, ID pengguna anda, atau tetapan lain supaya anda tidak perlu menetapkan mereka setiap kali anda melawat dan kami boleh menggunakan kuki untuk menyediakan pengiklanan berkaitan yang disesuaikan dengan minat anda. Sesetengah kuki yang kami gunakan dikaitkan dengan akaun Abbott anda (termasuk maklumat peribadi tentang anda, seperti alamat e-mel yang anda berikan kepada kami), dan kuki lain tidak.

Kami boleh menggunakan Google Analytics yang menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk mengumpul dan menganalisis maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan Abbott dan laporan mengenai aktiviti dan trend. Perkhidmatan ini juga boleh mengumpul maklumat mengenai penggunaan laman web, aplikasi dan sumber dalam talian lain. Anda boleh belajar mengenai Google's practices dengan pergi ke https://policies.google.com/privacy/google-partners, dan memilih keluar daripada mereka dengan memuat turun tambahan penyemak imbas Google Analytics memilih keluar, yang boleh didapati di https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pemalam media sosial dan data. Di samping itu, laman web dan aplikasi kami boleh menggunakan pemalam media sosial (cth., Facebook seperti butang "Suka", butang "Kongsi kepada Twitter") untuk membolehkan anda berkongsi maklumat dengan mudah dengan orang lain. Apabila anda melawat mana-mana Perkhidmatan Abbott dalam talian kami, operator plugin sosial boleh meletakkan kuki pada komputer anda, membolehkan pembekal untuk mengiktiraf individu yang pernah melawat laman web kami. Jika anda log masuk ke laman web media sosial (cth., Facebook, Twitter, Google+) semasa melayari Perkhidmatan Abbott kami, pemalam sosial membenarkan laman web media sosial untuk menerima maklumat yang anda telah lawati Perkhidmatan Abbott kami. Pemalam sosial juga membenarkan laman web media sosial untuk berkongsi maklumat tentang aktiviti anda tentang Abbott dengan pengguna lain laman web media sosial. Abbott tidak mengawal sebarang kandungan daripada pemalam sosial. Untuk maklumat lanjut mengenai pemalam sosial dari laman web media sosial yang lain, anda perlu merujuk kepada penyata privasi dan perkongsian data di laman tersebut.

Jika anda memilih untuk menghubungkan akaun media sosial atau akaun Google kepada Abbott, ini membolehkan kami mendapatkan maklumat daripada akaun tersebut (seperti rakan atau kenalan anda). Maklumat yang kami peroleh daripada perkhidmatan ini selalunya bergantung pada tetapan anda atau dasar privasi pembekal yang berkenaan, oleh itu sila semak polisi-polisi ini sebelum membenarkan kami mencapai akses. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh penyedia perkhidmatan media sosial ini. Jika anda memberikan kami keizinan untuk mengakses maklumat ini, kami akan menggunakannya untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

Maklumat peranti. Selain data log, kami juga boleh mengumpulkan maklumat tentang peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan Abbott kami, termasuk jenis peranti yang ada, sistem operasi yang anda gunakan, tetapan peranti, pengecam peranti unik dan data kemalangan. Sama ada kami mengumpul sesetengah atau semua maklumat ini sering bergantung kepada jenis peranti yang anda gunakan dan tetapnya. Sebagai contoh, jenis maklumat yang berbeza boleh didapati bergantung pada sama ada anda menggunakan Mac atau PC, atau iPhone atau telefon Android. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang maklumat yang peranti anda mungkin berikan kepada kami, sila semak dasar pengilang atau pembekal perisian peranti anda.

Pengiklanan Berasaskan Minat.

Abbott berharap untuk menyampaikan kepada anda pengiklanan untuk produk dan perkhidmatan yang anda perlukan atau mahu. Abbott, vendor dan pekongsi, menggunakan alatan penjejakan biasa, seperti kuki, piksel, isyarat web, dan teknologi yang serupa, untuk mengumpul maklumat secara automatik mengenai pengguna untuk tujuan meningkatkan pengalaman dalam talian mereka dan menyampaikan lebih banyak iklan yang bermakna. Seperti banyak syarikat, Abbott juga boleh menggunakan vendor pengiklanan pihak ketiga dan rakan kongsi lain untuk mengumpul maklumat ini.

Seperti kebanyakan syarikat, kami meletakkan iklan di mana kami fikir mereka akan menjadi paling relevan kepada pelanggan. Salah satu cara yang kita berbuat demikian adalah dengan membenarkan syarikat pengiklanan rangkaian yang kami bekerja untuk meletakkan Alat mereka sendiri apabila lawatan individu laman web dan aplikasi Abbott. Ini membolehkan syarikat pengiklanan rangkaian untuk mengiktiraf individu yang pernah melawat laman web dan applikasi Abbott dan untuk menyiarkan iklan berdasarkan aktiviti menyemak imbas web anda, pembelian, minat dan/atau maklumat lain - amalan yang biasanya dirujuk sebagai pengiklanan berasaskan minat ("PBM") atau pengiklanan tingkah laku dalam talian ("PTDT").

Syarikat pengiklanan ini juga boleh menggunakan jenis teknologi ini untuk mengenal pasti anda merentas peranti yang anda gunakan, seperti telefon mudah alih atau komputer riba, dan menyampaikan anda iklan di laman web yang anda lawati dan aplikasi yang anda gunakan.

Penyasaran semula.Salah satu cara kami menyampaikan iklan yang lebih bermakna adalah melalui bentuk pengiklanan dalam talian yang biasa yang dikenali sebagai "penyasaran semula" atau "pemasaran semula." Penyasaran semula berfungsi dengan menyediakan iklan pada satu laman berdasarkan aktiviti dalam talian individu di laman yang berbeza dan tidak berkaitan. Sebagi contoh, jika anda melihat Similac® produk di laman web Abbott, anda kemudiannya boleh melihat iklan untuk produk Similac® apabila anda melawat laman pihak ketiga. Untuk melakukan ini, Abbott atau vendor pengiklanan boleh menggunakan ID peranti, kuki, piksel, isyarat web atau teknologi serupa yang diletakkan oleh Abbott atau vendor pihak ketiga kami apabila anda melawati laman web atau aplikasi Abbott atau laman web atau aplikasi pihak ketiga. Kuki ini atau teknologi lain pada peranti anda mungkin membolehkan anda dikenal pasti merentasi berbilang laman web. Anda harus berunding dengan dasar privasi vendor kami dan laman web lain yang anda lawati untuk memahami bagaimana mereka mengumpul dan menggunakan data anda.

Memilih keluar daripada aktiviti PBM, PTDT dan Aktiviti Penyasaran Semula

Sebagai peserta Perikatan Pengiklanan Digital (DAA), kami mematuhi Prinsip Pengiklanan Berdasarkan Minat DAA dengan memberikan anda notis yang dipertingkat, ketelusan dan kawalan amalan pemasaran digital kami seperti yang dinyatakan di http://www.aboutads.info/principles/. Klik sini untuk memilih keluar daripada mempunyai tingkah laku dalam talian anda dikumpul untuk tujuan pengiklanan dan menerima iklan yang disasarkan secara tingkah laku daripada pekongsi pengiklanan kami. Pilihan yang anda buat adalah kedua-dua pelayar dan khusus peranti. Juga, versi tertentu sistem operasi iOS membenarkan anda untuk “Mengehadkan Penjejakan Iklan” dalam tetapan sistem, dan versi tertentu sistem operasi Android membolehkan anda “Memilih Keluar daripada Iklan Berdasarkan Minat” dalam tetapan sistem. Pilihan yang anda pilih adalah pelayar dan peranti khusus.

Abbott Tidak Menjejak Polisi.

Sesetengah pelayar mempunyai ciri Jangan Menjejaki ("JM") ciri yang membolehkan anda untuk memberitahu laman web untuk tidak menjejaki anda. Ciri-ciri ini tidak semua seragam, dan sesetengah pelayar mungkin tidak ditetapkan untuk mengikut permintaan tersebut. Abbott membenarkan signal AdChoice JM. Pilihan yang anda pilih adalah pelayar dan peranti khusus. Sila ambil perhatian bahawa mengehadkan keupayaan laman web untuk menetapkan kuki, bagaimanapun, boleh memburukkan lagi pengalaman pengguna keseluruhan anda, dan dalam beberapa kes, laman web tidak akan berfungsi dengan betul tanpa kuki, penyimpanan tempatan dan teknologi yang serupa.

Apakah pilihan yang saya ada tentang Bagaimana Abbott Mengumpul dan Menggunakan Maklumat Mengenai Saya?

Perkhidmatan Abbott tertentu mungkin bertanya sama ada anda ingin memilih keluar atau memilih ke dalam senarai kenalan kami untuk tawaran, promosi dan perkhidmatan tambahan yang mungkin menarik minat anda.

PEMASARAN

Jika anda tidak lagi ingin menerima bahan pemasaran promosi daripada kami secara berterusan, anda boleh memilih untuk keluar daripada menerima bahan tersebut. Anda boleh berhenti melanggan daripada menerima pemasaran atau e-mel perdagangan lain daripada Abbott dengan mengikuti arahan yang disertakan dalam e-mel. Kami akan berusaha untuk mematuhi permintaan anda secepat mungkin.

Walau bagaimanapun, walaupun anda memilih untuk tidak menerima komunikasi tersebut, kami mengekalkan hak untuk menghantar komunikasi bukan pemasaran kepada anda (seperti maklumat tentang perubahan kepada Dasar Privasi atau Terma Penggunaan).

PILIHAN PRIVASI ANDA

Anda boleh mempunyai hak dan pilihan tertentu mengenai pemprosesan data peribadi anda. Bergantung kepada bidang kuasa anda, undang-undang yang berkuat kuasa boleh melayakkan anda untuk hak pengguna tambahan, termasuk hak (dengan had dan pengecualian tertentu) untuk:

 • Ketahui kategori dan/atau cebisan maklumat peribadi tertentu yang dikumpul mengenai anda, termasuk sama ada maklumat peribadi anda dijual atau didedahkan, dan dengan siapa maklumat peribadi anda dikongsi
 • Mengakses salinan maklumat peribadi yang kami simpan
 • Permintaan, pembetulan atau pemadaman maklumat peribadi anda

Kami berhak untuk mengesahkan identiti anda berhubung dengan apa-apa permintaan mengenai maklumat peribadi untuk membantu memastikan bahawa kami menyediakan maklumat yang kami kekalkan kepada individu yang mana ia berkaitan, dan membenarkan hanya individu atau wakil yang dibenarkan mereka untuk melaksanakan hak berkenaan dengan maklumat tersebut. Jika anda seorang ejen yang diberi kuasa membuat permintaan bagi pihak pengguna, kami mungkin memerlukan dan meminta maklumat tambahan untuk mengesahkan bahawa anda diberi kuasa untuk membuat permintaan tersebut.

Kami berhak untuk menolak permintaan anda jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda. Di mana kami menafikan permintaan anda secara keseluruhan atau sebahagian, kami akan berusaha untuk memaklumkan anda mengenai penafian dan memberikan penjelasan mengenai tindakan kami dan sebab penafian.

Kami tidak akan menyekat atau menafikan anda akses kepada Perkhidmatan Abbott kami kerana pilihan dan permintaan yang anda buat berhubung dengan maklumat peribadi anda. Sila ambil perhatian, pilihan tertentu mungkin akan menjejaskan keupayaan kami untuk menyampaikan Perkhidmatan Abbott. Sebagai contoh, jika anda mendaftar untuk menerima komunikasi pemasaran melalui e-mel, maka minta Abbott untuk memadam semua maklumat anda, kami tidak akan dapat menghantar komunikasi pemasaran kepada anda.

Anda boleh melaksanakan mana-mana hak anda berhubung dengan maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami melalui butiran yang disediakan di seksyen "BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MENGHUBUNGI ABBOTT” section below.

BAGAIMANA ABBOTT MELINDUNGI MAKLUMAT?

Ia adalah amalan Abbott untuk mengambil langkah untuk melindungi perkhidmatan Abbott kami; walau bagaimanapun, kerahsiaan maklumat yang dihantar melalui Internet tidak boleh dijamin. Kami menggesa anda untuk berhati-hati apabila menghantar maklumat peribadi melalui internet, terutamanya maklumat peribadi yang berkaitan dengan kesihatan anda. Abbott tidak boleh menjamin bahawa pihak ketiga yang tidak bertauliah tidak akan mendapat akses kepada maklumat anda; oleh itu, apabila menghantar maklumat peribadi kepada laman web atau aplikasi Abbott, anda mesti menimbang manfaat dan risiko tersebut. Laman web atau aplikasi Abbott boleh memaut ke laman web pihak ketiga yang tidak dikawal oleh Abbott atau tertakluk kepada dasar privasi Abbott. Anda perlu menyemak dasar privasi laman web pihak ketiga tersebut sebelum menyerahkan maklumat peribadi.

LAMAN WEB INI BUKAN UNTUK KANAK-KANAK

Abbott tidak sengaja mengumpul atau menggunakan apa-apa maklumat daripada kanak-kanak (kami mentakrifkan "kanak-kanak" sebagai kanak-kanak yang lebih muda daripada 13 tahun). Kami tidak dengan sengaja membenarkan kanak-kanak untuk memesan produk kami, berkomunikasi dengan kami, atau menggunakan mana-mana perkhidmatan dalam talian kami. Jika anda seorang ibu bapa dan menyedari bahawa anak anda telah memberikan kami maklumat, sila hubungi kami menggunakan salah satu kaedah yang ditetapkan di bawah dan kami akan bekerjasama dengan anda untuk menangani isu ini.

LAMAN PIHAK KETIGA

Kami boleh menyediakan hubungan ke laman web dan kandungan pihak ketiga yang lain yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Abbott. Laman web dan kandungan pihak ketiga yang kami pautkan boleh mempunyai notis atau dasar privasi yang berasingan. Abbott tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan privasi mana-mana entiti yang tidak memiliki atau dikawal.

Jika anda memberikan sebarang peribadi melalui laman pihak ketiga, interaksi anda dan maklumat peribadi anda akan dikumpul oleh, dan dikawal oleh dasar privasi, laman pihak ketiga tersebut. Kami mengesyorkan supaya anda membiasakan diri dengan dasar dan amalan privasi mana-mana pihak ketiga sedemikian yang tidak ditadbir oleh dasar privasi ini.

PEMINDAHAN RENTAS SEMPADAN

Apa-apa maklumat yang anda berikan kepada Abbott boleh disimpan dan diproses, dipindahkan antara dan diakses dari Amerika Syarikat, di mana lokasi ibu pejabat Abbott, dan negara lain yang mungkin tidak menjamin tahap perlindungan data peribadi yang sama seperti yang anda bermastautin. Oleh itu, data peribadi anda mungkin dipindahkan ke luar Malaysia. Walau bagaimanapun, Abbott akan mengendalikan data peribadi anda menurut dasar privasi ini tanpa mengira di mana data peribadi anda disimpan/diakses.

 

BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MENGHUBUNGI ABBOTT?

Jika anda mempunyai soalan mengenai maklumat anda, sila hubungi kami dengan klik pada pautan "Hubungi Kami" di laman web yang anda lawati. Sebagai alternatif, anda boleh menghantar surat ke alamat berikut:

Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd
Attention: Administrator (C/o CRM Dept)
27-02, Level 27, Imazium,
No. 8, Jalan SS 21/37, Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan

Tel: 03 – 7988 7000

 

Dalam semua komunikasi kepada Abbott, sila sertakan alamat e-mel yang digunakan untuk pendaftaran (jika berkenaan), alamat laman web atau program Abbott khusus yang anda berikan maklumat peribadi (contohnya Abbott.com, Similac.com, dan lain-lain) dan penjelasan terperinci mengenai permintaan anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberi respon kepada semua permintaan yang munasabah tepat pada masanya.

BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MENGETAHUI SAMA ADA ABBOTT TELAH MENGEMASKINI POLISI INI?

Abbott berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Jika Abbott mengubah amalan privasinya, Dasar Privasi baru akan menggambarkan perubahan dan tarikh kuat kuasa Dasar Privasi yang disemak semula akan dinyatakan dalam perenggan ini. Dasar Privasi ini kali terakhir dikemaskini pada 21 April 2022 dan berkuat kuasa pada tarikh tersebut.

 

MAL2266973 NOV 2023